Usługi

DORADZTWO, PREZENTACJE

W ramach usług doradczych gwarantujemy profesjonalne wsparcie informatyczne w zakresie:

 • * zakupu sprzętu i oprogramowania,
 • * rozwoju infrastruktury teleinformatycznej klienta,
 • * doborze odpowiednich narzędzi do realizowania misji firmy.
WDROŻENIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Nasza firma specjalizuje się we wdrożeniach oprogramowania WAPRO ERP. Doskonale znamy, wdrażamy i serwisujemy takie programy jak: WAPRO MAG, FAKIR, GANG, BEST, KAPER, MAG MOBILE.

Serwisujemy również oprogramowanie innych firm, np. Subiekt GT firmy Insert oraz Gastro Klasyka POS i SZEF firmy LSI Software.

Podczas wdrożeń uczymy efektywnej pracy, tak aby wdrożone oprogramowanie przynosiło korzyści dla firmy, a nie było tylko zbędnym wydatkiem czy stwarzało problemy.

Zapewniamy nie tylko sprzedaż, ale także przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i organizacji pracy oraz stałą opiekę serwisową, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo oraz krótki czas reakcji na ewentualne zdarzenia.

POMOC ZDALNA

Stałym klientom oferujemy dodatkowo pomoc zdalną, która skraca czas reakcji do do absolutnego minimum. Dzięki temu możemy rozwiązać część problemów bez potrzeby przyjeżdżania do Państwa firmy. Ponadto możliwe jest podłączenie się do Państwa komputera w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem, że Państwa komputer jest podłączony do internetu.

Usługa ta jest w 100% bezpieczna, ponieważ połączenie może być szyfrowane.

OBSŁUGA SERWISOWA

Nawet krótka przerwa w pracy firmy może spowodować niepowetowane straty. Systematyczny nadzór nad funkcjonowaniem Państwa systemu komputerowego i opieka techniczna podnoszą efektywność jego wykorzystania, zmniejszają ryzyko strat wywołanych ewentualną usterką oraz pozwalają na natychmiastową reakcję w celu przywrócenia poprawnej pracy systemu.

Posiadając szerokie zaplecze techniczne i osobowe proponujemy zawarcie z nami umowy serwisowej na świadczenie usług informatycznych.

Podpisanie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

 • • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
 • • okresowy przegląd, kontrole i gruntowne konserwacje sprzętu, oprogramowania i sieci
 • • bezpłatną wymianę uszkodzonych części
 • • aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta
 • • kontrole legalności oprogramowania
 • • stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
 • • okresowe archiwizacje danych (backup)
 • • profilaktykę antywirusowa (uaktualnienia, raporty)
 • • sprzęt zastępczy na czas naprawy
 • • prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu
 • • stałą pomoc przez telefon
 • • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje n/t koniecznych modyfikacji
 • • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy